Om

Integrity etablerades 2003 och leds av Staffan Sandström med
bakgrund från företagsledning, styrelsearbete,
riskkapital, chefsrekrytering och försäljning.

Till företaget är knutet ett nätverk av erfarna ledare och specialister från svenskt och internationellt näringsliv.