Integritys affärsidé är att vara affärsutvecklingspartner till små och medelstora företag.

Vår verksamhet omfattar kommersialisering av nya affärsidéer, expansion, marknadsföring och
försäljning, internationalisering, finansiering, rekonstruktion samt förvärv och försäljning av företag.

Genom Integrity kan rätt resurser vid rätt tidpunkt tillföras för att säkerställa framgång i förändringsarbetet och
för att markant öka takten i detta med syfte att korta ner genomförandetiden från idé till resultat.