Förstärkning

I en förändringssituation behövs oftast ledningen förstärkas.

Integritys styrka ligger både i bredden och djupet då alla medarbetare har haft eller har operativa jobb som VD, marknads-
chef, försäljningschef, ekonomichef etc.
Vi täcker in många branscher och geografiska marknader. Gemensamt är dock den mycket djupa erfarenheten av att driva affärsprojekt och förändringsarbete.

Resurserna för olika projekt säkras genom den egna organisationen, och genom vårt stora nätverk i Sverige och internationellt.