Kvalitet och etik

Integrity
Integrity skall tillhandahålla tjänster som tillfredställer kundernas krav och förväntningar som en professionell partner. Varje enskilt uppdrag skall svara mot kundens förväntning med god marginal. Resultatet skall alltid vara till direkt nytta i kundens egen verksamhet.

Integrity’s Nätverk
Alla projekt som kommer till våra ledares kännedom behandlas förtroligt och konfidentiellt.