Ingå i Integrity´s nätverk

Integritys ledare är noggrant utvalda och besitter erfarenheter av ledarskap på hög nivå. Samtliga är välutbildade och har genomgående många års erfarenhet från näringsliv och organisationer.

Ledarna i nätverket har erfarenheter från både stora och små verksamheter, vilket innebär att vissa har god känsla för metoder, organisationer och att se saker ur ett helhetsperspektiv. Andra är bra på en snabb och pragmatisk beslutsprocess i syfte att åstadkomma tidiga resultat. Ledarna har en dokumenterad framgångsrik historia.

En ledare har mångårig erfarenhet från företagsledning och är tränad för att snabbt sätta sig in i och förstå viktiga faktorer och den kultur som råder i kundens verksamhet. Han eller hon tillför ett oberoende perspektiv och tillgänglighet.

Passar Du in i beskrivningen? Kontakta oss gärna här