Nätverk

Integrity erbjuder rätta resurser i rätt tid genom ett kvalificerat nätverk bestående av många av Sveriges mest erfarna ledare.

Integritys ledare är noggrant utvalda och besitter erfarenheter av ledarskap på hög nivå. Samtliga är välutbildade och har genomgående många års erfarenhet från näringsliv och organisationer.

Ledarna i nätverket har erfarenheter från både stora och små verksamheter, vilket innebär att vissa har god känsla för metoder, organisationer och att se saker ur ett helhetsperspektiv. Andra är bra på en snabb och pragmatisk beslutsprocess i syfte att åstadkomma tidiga resultat. Ledarna har en dokumenterad framgångsrik historia.

Ledarnas styrka är ledning under besvärliga situationer. De har varit med om ovanliga situationer tidigare och de kan snabbt se samband mellan nya och gamla problem. Vidare har de möjlighet att utnyttja samlade kunskaper som finns i Integritys nätverk.

Många av Integritys ledare har en bred internationell erfarenhet, vilket innebär att de kan ge råd utifrån ett globalt perspektiv. De har kontinuerlig kontakt med utländska intressenter. Genom detta är Integrity även en intressant partner för utländska investorer i Norden och för nordiska verksamheter med utländska investeringar.