Om

Integrity etablerades 2003 med inrikting på 
företagsledning, styrelsearbete,
riskkapital, chefsrekrytering och försäljning.

Till företaget är knutet ett nätverk av erfarna ledare och specialister från svenskt och internationellt näringsliv.