STRATA (Strategy-to-Action)

En vanlig situation är att strategi och handlingsplaner finns, men man ser svårigheter i genomförande.

Oavsett orsak kan STRATA vara lösningen för många företag och organisationer. Målet med STRATA är att genom ett strukturerat arbetssätt, på kort tid:

bidra till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta
identifiera och konkretisera utmaningar
specificera nyckelåtgärder
ge förslag på genomförande
belysa konsekvenser
STRATA genomförs under c:a 4 veckor med följande steg:

första möte – planering
analys- och rådgivningsmöten
panelpresentation med konkreta råd från en panel med erfarna ledare och specialister valda utifån aktuella kärnfrågor
slutrapport
uppföljningsmöten
Det unika med STRATA är den korta tid som behöver avsättas, och den panel av mycket erfarna ledare som ställs till förfogande för att ge de bästa råden.