Styrelseutvärdering

Integrity erbjuder i samarbete med Per Olofsson, styrelseledamot i styrelseakademien, tidigare bl a VD för Industriförbundet, utvärdering av styrelsearbete i form av sammanställt resultat från svar på enkät inklusive jämförelse med enkätsvar från andra motsvarande företag eller organisationer.

Enkäten baseras på ”Svensk kod för bolagsstyrning” och Styrelseakademiens skrift ”Vägledning till god styrelsesed”.

Enkäten finns för organisationer och onoterade bolag respektive för noterade bolag samt på engelska.

Efter sammanställning presenterar Integrity svaren inklusive jämförelsen.

Hantering av enkätsvar sker konfidentiellt och anonymt.